Research Institute for World Grid Squares

Đăng Ký Hỗ Trợ

Chúng tôi đang tìm kiếm các thành viên hỗ trợ tại Viện Nghiên Cứu Lưới Thế Giới. Khi đăng ký với tư cách là một thành viên hỗ trợ, các bạn sẽ được thông báo các tin tức liên quan đến các hội nghị nghiên cứu vè mạng lưới thế giới. Ngoài ra khi có các sự kiện nghiên cứu về lưới thế giới được khai mạc với tư cách là thành viên hỗ trợ mong bạn vui lòng giúp đỡ, hỗ trợ cho các sự kiện đạt được những kết quả tốt. Chúng tôi rất hoan nghênh bạn tham gia làm thành viên hỗ trợ cho Viện Nghiên Cứu Lưới Thế Giới. Nếu bạn muốn đăng ký vui lòng điền đầy đủ thông tin cần thiết vào mẫu dưới đây.